Sự kiện - chuyên đề:

Tổng bí thư: ‘Phải có dũng khí chống tiêu cực, lợi ích nhóm’

Chúng ta phải có dũng khí, chống cho được tệ bè phái, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu sáng 19/1.

Sáng 19/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Khoảng 4.000 đại biểu tham dự tại các đầu cầu trong cả nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá Ban Tổ chức Trung ương và các cấp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đóng góp to lớn vào công tác xây dựng tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Hai năm qua và đặc biệt là năm 2017, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, đóng góp có hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước.

“Thay mặt Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, cảm ơn và biểu dương những kết quả mà các đồng chí đã đạt được trong năm qua”, Tổng bí thư nói.

Tình hình đảng viên vi phạm kỷ luật đáng báo động

Bên cạnh những thành tích đã đạt được rất đáng ghi nhận của ngành Tổ chức xây dựng đảng, Tổng bí thư cũng nhìn nhận “chúng ta cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục”.

Tổng bí thư cho rằng vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng. Vai trò nêu gương, phê bình và tự phê bình còn chưa cao, cá biệt có nơi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, vi phạm các nguyên tắc bảo vệ chính trị nội bộ…

Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai?

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp giữa các bộ, ngành…

Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả.

“Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai?”, Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu lên thực trạng, qua kết quả công tác tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng cho thấy hình như công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về xây dựng Đảng chưa được chú trọng đúng mức; chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ chưa đồng đều, còn hạn chế.

Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng diễn ra sáng 19/1. Ảnh: Phạm Duy.

Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng diễn ra sáng 19/1. Ảnh: Phạm Duy.

Nghiêm túc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Tổng bí thư cho hay 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong bối cảnh trong nước và quốc tế, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp là hết sức lớn lao và rất nặng nề.

Tổng bí thư lưu ý việc tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung trình các Hội nghị Trung ương sắp tới, mà trước mắt là Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” để  trình Hội nghị Trung ương 7.

Tinh thần là chuẩn hoá và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình mới đặt ra, giải phóng được nguồn lực, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ ở mọi ngành, mọi cấp, mọi lĩnh vực.

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm này, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần bắt tay vào chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với quan điểm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; khắc phục những hạn chế, bất cập và phù hợp với dự báo phát triển trong tương lai của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

“Việc kiểm điểm, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ phải tiến hành một cách nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ và trung thực, thực sự là cơ hội quý để chia sẻ, học tập lẫn nhau, là một dịp tổng duyệt lại đội ngũ”, Tổng bí thư lưu ý.

Bên cạnh đó, cần chủ động tham mưu xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, thường vụ cấp ủy, ban chấp hành các cấp, nhất là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và những nhiệm kỳ tiếp theo để có thể lựa chọn được các đồng chí xứng đáng nhất, thực sự có đức, có tài, trong đó lấy đức làm gốc.

Tổng bí thư cũng yêu cầu chú trọng đến công tác cán bộ thường xuyên; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch. Tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ.

“Thực tế hiện nay, cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế; hiện tượng chạy chức, chạy quyền còn diễn biến tinh vi, phức tạp”, Tổng bí thư nói.

Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ

“Nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới hết sức nặng nề. Đường lối có đúng hay sai, tổ chức thực hiện có tốt hay không đều phụ thuộc vào cán bộ”, Tổng bí thư nói và chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà ngành Tổ chức xây dựng đảng đang phải đối mặt.

Tổng bí thư lưu ý việc phải nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám hy sinh vì lợi ích chung, có đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu; tinh thông nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, nói đi đôi với làm. Đặc biệt là phải hết sức công tâm, khách quan, tận tuỵ với công việc; không chịu bất cứ sức ép, sự tác động không lành mạnh nào.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phạm Duy.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phạm Duy.

“Chúng ta phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn cái sai, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen nào không trong sáng. Kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”, Tổng bí thư nói.

Chúng ta phải có dũng khí, chống cho được tệ bè phái, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp này, Tổng bí thư cũng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, trước hết là bí thư cấp ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Tôi hy vọng rằng, qua hội nghị này, chúng ta sẽ đúc rút thêm được nhiều kinh nghiệm, có quyết tâm và khí thế mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng mong đợi của Đảng, nhân dân và đất nước”, Tổng bí thư nói.

Theo Zing

14:29:25 19-01-2018

Chúng ta phải có dũng khí, chống cho được tệ bè phái, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu sáng 19/1. Sáng 19/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng […]

Đối tác của chúng tôi