Sự kiện - chuyên đề:

Xem xét phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2024

Hội đồng Tiền lương Quốc gia căn cứ vào diễn biến tình hình kinh tế – xã hội, sản xuất kinh doanh, thị trường lao động, các yếu tố liên quan khác và quy định của pháp luật để chủ động xem xét khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu vùng.

Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, Hội đồng Tiền lương Quốc gia về thời điểm báo cáo phương án tiền lương tối thiểu năm 2024.

Xét báo cáo của Hội đồng Tiền lương Quốc gia về việc xem xét phương án tiền lương tối thiểu áp dụng cho năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến: Hội đồng Tiền lương Quốc gia căn cứ vào diễn biến tình hình kinh tế – xã hội, sản xuất kinh doanh, thị trường lao động, các yếu tố liên quan khác và quy định của pháp luật để chủ động xem xét khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu đối với người lao động theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và theo đúng quy định hiện hành.

Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, Hội đồng Tiền lương Quốc gia báo cáo phương án tiền lương tối thiểu năm 2024. Ảnh minh họa: Internet.
Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, Hội đồng Tiền lương Quốc gia báo cáo phương án tiền lương tối thiểu năm 2024. Ảnh minh họa: Internet.

Bộ LĐTB&XH nghiên cứu báo cáo của Hội đồng Tiền lương Quốc gia trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất có thẩm quyền trước ngày 30/9/2023.

Trước đó ngày 9/8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất để thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2024, với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh là Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia.

Tại phiên họp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đại diện cho người lao động mong muốn mức tăng lương tối thiểu năm 2024 mức 5 – 6%. Trong khi đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng ý điều chỉnh tiền lương tối thiểu nhưng cần phải có độ trễ và được căn cứ vào các thông số.

Do chưa có sự thống nhất giữa các bên nên sau phiên họp thứ nhất, Hội đồng Tiền lương Quốc gia quyết định phiên họp tiếp theo sẽ diễn ra vào quý IV năm 2024 và chốt tăng lương tối thiểu vùng năm 2023.

Nguồn: Báo Kinh tế & Đô thị

Chia sẻ
14:17:55 22-09-2023

Hội đồng Tiền lương Quốc gia căn cứ vào diễn biến tình hình kinh tế – xã hội, sản xuất kinh doanh, thị trường lao động, các yếu tố liên quan khác và quy định của pháp luật để chủ động xem xét khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu vùng. […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi