Sự kiện - chuyên đề:

9 tháng, doanh nghiệp thành lập mới cao hơn số rời thị trường

Bình quân một tháng có 18,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường bình quân một tháng có 15 nghìn.

Cả nước có 116,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Theo Tổng Cục Thống kê, trong tháng 9, cả nước có gần 12,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 117,2 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 80 nghìn lao động, tương ứng giảm 9,7% về số doanh nghiệp, giảm 13,4% về vốn đăng ký và tăng 0,1% về số lao động so với tháng 8.

Cả nước có 116,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh minh hoạ
Cả nước có 116,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh minh hoạ

Tính chung 9 tháng, cả nước có 116,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1,09 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 748,9 nghìn lao động, tương ứng tăng 3,1%, giảm 14,6% và giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, bình quân một tháng có 18,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 9 tháng năm nay có 1,24 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước; 27,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 0,8%; 87,4 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 4,9%.

Cũng trong 9 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 75,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, 46 nghìn doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,9% và 13,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,3%. Theo đó, bình quân một tháng có 15 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Cùng ngày, Cục Thống kê TP Hà Nội cho biết, trong 9 tháng năm 2023, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn TP tăng 2% so với cùng kỳ; doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 15%; doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 22%; doanh nghiệp giải thể giảm 1%.

Cụ thể, Hà Nội có 22,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; vốn đăng ký đạt 226,9 nghìn tỷ đồng; thực hiện thủ tục giải thể cho gần 2,7 nghìn doanh nghiệp, giảm 1%; hơn 16,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 6,9 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Doanh nghiệp kỳ vọng xu hướng kinh doanh tốt lên

Tổng Cục Thống kê cho biết, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2023 cho thấy, có 30,1% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý II/2023; 37,5% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 32,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Dự kiến quý IV/2023, có 39,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý III/2023; 37,2% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 23,7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước lạc quan nhất với 77,3% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2023 tốt hơn và giữ ổn định so với quý III/2023; tỉ lệ này ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Nhà nước lần lượt là 74,4% và 74,3%.

Xu hướng quý IV/2023 so với quý III/2023, có 38,7% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng; 38,4% số doanh nghiệp dự báo ổn định và 22,9% số doanh nghiệp dự báo giảm.

Với khu vực Hà Nội, Cục Thống kê TP dự báo, 3 tháng cuối năm, tình hình thị trường xuất khẩu được cải thiện, các chính sách giảm thuế, phí, giảm mặt bằng lãi suất cho vay để kích thích tăng trưởng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đồng thời nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao nên xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV là 32,7% số doanh nghiệp dự kiến sẽ tốt lên so với quý III; 43,6% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 23,7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn. Trong đó: 70,4% số doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV sẽ tốt hơn và giữ ổn định so với quý III; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI lần lượt là 71,4% và 63,8%.

Nguồn: Báo Kinh tế & Đô thị

Chia sẻ
14:41:03 29-09-2023

Bình quân một tháng có 18,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường bình quân một tháng có 15 nghìn. Cả nước có 116,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới Theo Tổng Cục Thống kê, trong tháng 9, cả nước có gần […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi