Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Với những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với quyết tâm chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng lao động nghèo, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã cùng […]
VHDN: Với những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển sản xuất, kinh doanh
VHDN:Bạc Liêu đã xác định rõ 5 trụ cột phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, có trụ cột thứ nhất là phát triển nô
VHDN: Năm 2020 đối với nhiều doanh nghiệp là năm gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, với quyế
VHDN:Hiện nay, việc kiểm soát chất lượng tôm giống đang là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo ch
VHDN: Với thế mạnh kinh tế là sản xuất nông nghiệp, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ và Nhân dân huyện Hồng Dân đã nỗ lực thi
VHDN: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Hải trong việc thực hiện Ngh
VHDN: Năm 2020 được xác định là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân TX.Giá Rai. Đây là năm cuối c
VHDN: Để phát triển nhanh và bền vững, trong những năm qua Bạc Liêu đã tập trung thực hiện tốt các chính sách mời gọi và
VHDN: Trong nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống đại đoàn kết chung sức, chung lòng của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà

Đối tác của chúng tôi