Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Thực hiện Quyết định số 1320 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Dự án 5 “Phát triển […]
VHDN: Thực hiện Quyết định số 1320 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3 “Phát triển
VHDN: Với những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển sản xuất, kinh doanh
VHDN:Bạc Liêu đã xác định rõ 5 trụ cột phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, có trụ cột thứ nhất là phát triển nô
VHDN: Năm 2020 đối với nhiều doanh nghiệp là năm gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, với quyế
VHDN:Hiện nay, việc kiểm soát chất lượng tôm giống đang là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo ch
VHDN: Với thế mạnh kinh tế là sản xuất nông nghiệp, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ và Nhân dân huyện Hồng Dân đã nỗ lực thi
VHDN: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Hải trong việc thực hiện Ngh
VHDN: Năm 2020 được xác định là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân TX.Giá Rai. Đây là năm cuối c
VHDN: Để phát triển nhanh và bền vững, trong những năm qua Bạc Liêu đã tập trung thực hiện tốt các chính sách mời gọi và
VHDN: Trong nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống đại đoàn kết chung sức, chung lòng của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà

Đối tác của chúng tôi