Số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình qua các năm (Đơn vị: triệu người)

Thực tế cho thấy Quỹ bảo hiểm y tế đóng vai trò quan trọng, như chiếc phao cho các bệnh nhân khi không may ốm đau phải vào viện, nhất là những bệnh nhân mắc bệnh nan y, điều trị dài ngày.

Chi trả cho 1 bệnh nhân hơn 5 tỷ đồng

Theo thông tin mới nhất từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, một bệnh nhân ở tỉnh Đồng Nai bị bệnh tan máu bẩm sinh được bảo hiểm y tế chi trả với mức cao nhất từ trước đến nay – hơn 5 tỷ đồng. Theo ông Dương Tuấn Đức – Giám đốc Trung tâm giám định và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), bệnh nhân trên mắc bệnh tan máu bẩm sinh, chi phí khám chữa bệnh trong ba năm vừa qua khoảng hơn 5 tỷ đồng. Đây là bệnh nhân được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Chi trả cho 1 bệnh nhân hơn 5 tỷ đồng

Theo thông tin mới nhất từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, một bệnh nhân ở tỉnh Đồng Nai bị bệnh tan máu bẩm sinh được bảo hiểm y tế chi trả với mức cao nhất từ trước đến nay – hơn 5 tỷ đồng. Theo ông Dương Tuấn Đức – Giám đốc Trung tâm giám định và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), bệnh nhân trên mắc bệnh tan máu bẩm sinh, chi phí khám chữa bệnh trong ba năm vừa qua khoảng hơn 5 tỷ đồng. Đây là bệnh nhân được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Theo enternew