Sự kiện - chuyên đề:

BHXH Bạc Liêu: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

VHDN: Tích cực thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH tỉnh Bạc Liêu đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh. Qua đó, thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Ông Lê Danh Đấu – Giám đốc BHXH tỉnh khen thưởng các đại lý có thành tích vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.

Đạt và vượt kế hoạch đề ra

Có thể nói, năm 2020 là năm mà ngành BHXH phải đương đầu với nhiều khó khăn trong thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn, thu nhập, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là phải thực hiện các giải pháp phòng tránh dịch và giãn cách xã hội. Kéo theo thực trạng các đơn vị sử dụng lao động tạm ngưng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương, ngừng việc gia tăng…

Đồng thời, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới có nhiều địa phương đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo nên các đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua BHYT giảm mạnh.

Nhân viên BHXH tỉnh đến tận nhà vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.

Tuy nhiên, với quyết tâm vượt qua khó khăn, BHXH tỉnh đã tập trung đề ra nhiều giải pháp và đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong việc tăng cường công tác vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, đặc biệt trong điều kiện hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch, thành lập các tổ tuyên truyền theo nhóm đối tượng đến tận các khóm, ấp và gắn với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cùng với đó là phát huy vai trò của mạng lưới đại lý cơ sở, các cộng tác viên nên công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam đề ra. Cụ thể: toàn tỉnh có 38.322 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 100% kế hoạch giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 9.765 người, đạt 105.5% kế hoạch giao. Số người tham gia BHYT là: 723.098 người, đạt 101 % kế hoạch giao. Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 1.296.104 triệu đồng, đạt 100,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Trong điều kiện khó khăn chung và phải thực hiện mục tiêu kép “vừa duy trì đối tượng tham gia cũ và khai thác phát triển đối  tượng mới, vừa chủ động phòng chống dịch”, nhưng những kết quả đạt được đã phản ánh sinh động sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của ngành BHXH trong việc chung sức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, BHXH tỉnh Bạc Liêu đã chủ động và tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai kịp thời các giải pháp và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành.

Không chỉ tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, năm qua ngành BHXH còn thực hiện tốt các giải pháp đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ và BHXH Việt Nam. Đồng thời, giải quyết tốt các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT đúng quy định; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và các hoạt động nghiệp vụ; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ, hiện đại và chuyên nghiệp… Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng và đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp, người lao động trong thực hiện các chính sách.

Thi đua hoàn thành nhiệm vụ

Tiếp tục phát huy kết quả này, năm 2021 BHXH tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Cũng như, tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, linh hoạt, sáng tạo về công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được BHXH Việt Nam và UBND tỉnh giao.

BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh ra quân tuyên truyền lưu động về tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.

Bên cạnh đó, chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác truyền thông chính sách. Kịp thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định mới về BHXH, BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền BHXH, BHYT tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện để cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Cùng với đó là giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo chính xác, kịp thời cho người thụ hưởng; tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp thất nghiệp; chủ động kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB bằng thẻ BHYT đảm bảo đúng quy định và cân đối dự toán được giao năm 2021. Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi trốn đóng, đóng không đủ số người lao động, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

Song song đó, tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; khuyến khích, hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng BHXH số – VssID; tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành vững nghiệp vụ chuyên môn, chuyên nghiệp, tận tụy, năng động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Với truyền thống đoàn kết và năng động, sáng tạo, năm Tân Sửu 2021 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống BHXH tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục thi đua với một quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PV

 

13:03:08 22-01-UTC

VHDN: Tích cực thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH tỉnh […]

Đối tác của chúng tôi