Sự kiện - chuyên đề:

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai sắp được tổ chức

VHDN: Sáng nay (15/8), Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” & Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về việc tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai, năm 2022 và Chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022.

Tham dự buổi gặp gỡ có đại diện các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; phóng viên các báo đài và đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp…

Tại buổi gặp mặt, PGS. TS Nguyễn Thu Phương – Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Ủy viên BCH Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu đề án tổ chức Diễn đàn; PGS. TS Dương Thị Liễu – Viện trưởng Viện Văn hóa kinh doanh VNABC, giới thiệu Bộ Tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam (sửa đổi), đồng thời giới thiệu hoạt động xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022.

Theo đó, Ban tổ chức Diễn đàn gồm có: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đơn vị thực hiện là Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) và các đơn vị phối hợp.

Diễn đàn được tổ chức nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế. Diễn đàn cũng là dịp để lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Nội dung của Diễn đàn gồm 3 hoạt động chính: Hội thảo với chủ đề “Chấn hưng Văn hóa – nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”. Hội thảo sẽ tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề chính như: Vai trò, tác động của chấn hưng văn hóa đến phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những nội dung cơ bản của chấn hưng văn hóa – nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những bài học thực tiễn của Việt Nam và quốc tế về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch COVID-19; giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu COVID-19 và các xung đột địa-chính trị, địa-kinh tế trên thế giới hiện nay.

Tổ chức Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022. Đây là các doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ Tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng Quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí.

Tổ chức Đoàn đại biểu doanh nghiệp tiếp kiến Lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Thành phần đoàn gồm các doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2021 và năm 2022 cùng với một số doanh nghiệp đã có thành tích đặc biệt xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” trong thời gian qua.

Thời gian tổ chức Diễn đàn dự kiến vào tuần thứ hai của tháng 11 năm 2022, hướng tới Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11). Địa điểm tổ chức tại thành phố Hà Nội.

Các hoạt động của Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Cũng tại buổi gặp mặt, bà Hà Thị Thu Thanh – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã đại diện cho các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam 2021 phát biểu cảm nghĩ sau 1 năm đạt danh hiệu này, cũng như đánh giá vai trò của văn hóa đối với sự sống còn của doanh nghiệp. Ngoài ra, nhiều phóng viên báo đài cũng đặt câu hỏi với ban tổ chức xung quanh Bộ Tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam và quy chế xét tôn vinh “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022…

Thông tin chi tiết về Chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022 đăng tại: https://vhkd2022.vnabc.org.vn

Phan Anh

11:32:17 15-08-GMT+0700

VHDN: Sáng nay (15/8), Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” & Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về việc tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh […]

Đối tác của chúng tôi