Sự kiện - chuyên đề:

Hà Nội : Tiếp tục thực hiện chỉ thị 40 – CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tính dụng chính sách xã hội

VHDN: Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai thực hiện đến 100% xã, phường, thị trấn của thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận một cách thuận lợi, kịp thời.

Trong 5 năm qua, nguồn vốn giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố đã giúp cho trên 487 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó có gần 170 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, góp phần giúp cho 57 nghìn hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo; cho gần 170 ngàn lượt khách hàng vay vốn GQVL, góp phần thu hút, tạo việc làm cho trên 186 nghìn lao động; giúp cho trên 17 nghìn lượt HSSV được vay vốn học tập; cho vay xây dựng mới và cải tạo gần 250 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây mới, sửa chữa cải tạo 3.906 căn nhà cho hộ nghèo. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của Thủ đô, đồng thời, góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, đẩy lùi tín dụng đen ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, thay đổi nhận thức, sử dụng vốn có hiệu quả hơn, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong 05 năm qua, các cơ quan, tổ chức từ thành phố đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước vào một đầu mối là NHCSXH để thực hiện quản lý và cho vay. Cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương, hằng năm Hội đồng nhân dân, UBND các cấp đã luôn quan tâm bố trí ngân sách chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các quận, huyện, thị xã tiếp tục duy trì ổn định nguồn vốn đã ủy thác và có kế hoạch chuyển bổ sung nguồn vốn qua NHCSXH cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cũng như các đối tượng chính sách trên địa bàn hàng năm.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/ TW tại Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Hà Nội luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/ TW, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng mang tính nhân văn sâu sắc phù hợp với thực tiễn của thành phố. Sau khi sáp nhập, Hà Nội có 30 quận, huyện, thị xã; 584 xã, phường, thị trấn; trong đó 18 quận huyện và 386 xã, phường có tỷ lệ hộ nghèo cao và không đồng đều. Vì vậy, Thành ủy nhận thức sâu sắc việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ thành phố đã đề ra; đặc biệt là Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới”. Là đơn vị chủ đạo trong việc triển khai tín dụng chính sách, Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tính đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn hoạt động tại Chi nhánh đạt 8.468 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương điều chuyển là 4.134 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 2.961 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách thành phố đạt 2.532 tỷ đồng. Hiện nay, Chi nhánh NHCSXH thành phố đang triển khai 17 chương trình tín dụng với dư nợ cuối năm 2019 đạt 8.414 tỷ đồng với trên 288 ngàn khách hàng đang vay vốn. Đến cuối năm 2019, toàn thành phố có 12 đơn vị quận, huyện, thị xã không có nợ quá hạn với 496/584 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn. Trong những năm qua, tập thể và các cá nhân của NHCSXH Hà Nội đã nhận nhiều bằng khen của các cấp cho thành tích hoạt động. Đặc biệt, năm 2019 là năm thứ 5 liên tục, Chi nhánh đạt thành tích là Đơn vị xuất sắc nhất hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngay từ đầu năm 2020, UBND thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị xã đã có quyết định phê duyệt chuyển 400 tỷ đồng từ ngân sách ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội và phòng giao dịch NHCSXH các quận, huyện, thị xã để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thành phố chỉ đạo NHCSXH tiếp tục phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở, tổ chức chính trị xã hội các cấp tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, trong đó, chú trọng tới việc chấp hành các thủ tục, quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại các xã, phường, thị trấn, chất lượng công tác ủy thác và hoạt động của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV); đôn đốc thu hồi, xử lý kịp thời nợ đến hạn, quá hạn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, NHCSXH thành phố Hà Nội phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ do Chi nhánh cung cấp; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch dư nợ và huy động vốn được Trung ương giao; tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 8-10% so với năm 2019; duy trì 100% số Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%, duy trì 12 đơn vị không có nợ quá hạn và phấn đấu tăng khoảng 10 đến 15 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn…

Để đạt được những mục tiêu trên, cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các ban ngành, hội đoàn thể, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; công tác điều tra, xác định đối tượng được vay vốn; phối hợp giữa các hoạt động tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn của NHCSXH, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả, để Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục đi vào cuộc sống của nhân dân Thủ đô.

Lưu Kỳ- Hà Trang

 

14:03:45 25-03-GMT+0700

VHDN: Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, sau 05 năm thực hiện […]

Đối tác của chúng tôi