Sự kiện - chuyên đề:

Hà Tĩnh: Sản phẩm Ocop ngày càng nâng tầm thương hiệu

VHDN:Sau 3 năm triển khai chương trình Ocop, tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, chất lượng các sản phẩm Ocop ngày càng nâng cấp, người tiêu dùng ngày càng hài lòng.

Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm Ocop nhằm giới thiệu, từng bước tạo dựng thương hiệu.

Hà Tĩnh được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh tổ chức thực hiện tốt chương trình, ngoài thực hiện theo Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg, Quyết định số 781/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng đánh giá phân hạng với những yêu cầu cao và chặt chẽ hơn.

Với sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và đặc biệt là sự hưởng ứng, nỗ lực của cộng đồng, các chủ cơ sở sản xuất, chương trình Ocop đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tạo sức lan tỏa trên địa bàn. Tỉnh đã ban hành một số chính sách hỗ trợ chương trình Ocop và ưu tiên các nguồn lực thực hiện với những nội dung chính như: Xây dựng phương án, quy hoạch chi tiết vùng sản xuất, chuyển giao công nghệ, trang thiết bị, xây dựng thương hiệu, công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm… Công tác tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo và đa dạng. Hàng năm, tỉnh đã tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về các nội dung của chương trình Ocop cho cán bộ các cấp, chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Chú trọng hướng dẫn triển khai lập phương án sản xuất kinh doanh, tập huấn bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Ocop, công tác quản lý chất lượng, xây dựng chuỗi giá trị…

Sản phẩm Ocop Hà Tĩnh ngày càng nâng tầm thương hiệu.

Trong quá trình thực hiện, việc áp dụng chuyển đổi số được xem là xu hướng tất yếu trong chương trình Ocop. Các doanh nghiệp, cơ sở Ocop đã ứng dụng công nghệ số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh như xây dựng trang web, ứng dụng các hình thức thanh toán… Việc tổ chức “Phiên chợ Ocop” trên sóng truyền hình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, tạo điều kiện cho các cơ sở Ocop có cơ hội quảng bá, giới thiệu, từng bước tạo dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cho sản phẩm, giúp người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận, hiểu và sử dụng các sản phẩm chất lượng.

Nhờ công tác tổ chức thực hiện chương trình, nhiều sản phẩm Ocop đã được khách hàng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao, sản phẩm ngày càng được nhiều người biết đến như: cam giòn Thượng Lộc, nhung huơu Hương Sơn, cu đơ Phong Nga, nem chua Ý Bình… Đến hết năm 2020, Hà Tĩnh có 159 sản phẩm đạt chuẩn Ocop, trong đó có 152 sản phẩm 3 sao, 7 sản phẩm đạt 4 sao, năm 2021 có thêm 80 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao. Các sản phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ đạt chất lượng, rõ truy xuất nguồn gốc.

Lê Nga

Chia sẻ
10:21:10 13-01-2022

VHDN:Sau 3 năm triển khai chương trình Ocop, tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, chất lượng các sản phẩm Ocop ngày càng nâng cấp, người tiêu dùng ngày càng hài lòng. Hà Tĩnh được Trung ương đánh giá là […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi