Sự kiện - chuyên đề:

Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam: Triển khai Bộ Tiêu chí Văn hóa Kinh doanh Việt Nam

Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm 2021, đưa “Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” và Bộ Tiêu chí Văn hoá Kinh doanh Việt Nam vào hoạt động thưc tiễn, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ triển khai tới toàn thể lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc, các văn phòng trên các vùng miền. Ông Hồ Anh Tuấn – Chủ tịch Hiệp hội, Trưởng Ban tổ chức 248 chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe tóm tắt các hoạt động của Hiệp hội, chủ trương và các giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục đưa Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và Văn hoá Kinh doanh vào nề nếp, có chiều sâu. Theo đó, năm 2021 tập trung vào ban hành Bộ Tiêu chí Văn hóa Kinh doanh vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và giao cho Chủ tịch Hiệp hội – Trưởng Ban 248 – ông Hồ Anh Tuấn chịu trách nhiệm ban hành để thực hiện sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp. Xây dựng và ban hành Bộ Quy chế doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Quốc gia nhằm dẫn dắt và định hướng các hoạt động văn hóa của doanh nghiệp đạt tới văn minh trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc quan trọng là sau khi ban hành Bộ Tiêu chí Văn hóa Kinh doanh thì cần triển khai làm điểm ở một số địa phương để nhân rộng ra toàn quốc. Tổ chức tốt việc vinh danh tôn vinh các doanh nghiệp đã thực hiện tốt Cuộc vận động theo các nội dung Bộ Tiêu chí Văn hóa Kinh doanh đã được ban hành… Việc đào tạo cán bộ nòng cốt hiểu sâu về Văn hóa Doanh nghiệp, Văn hóa Kinh doanh làm hạt nhân trong tuyên truyền rộng trên các diễn đàn và từng doanh nghiệp là một giải pháp tích cực được hội nghị thảo luận kỹ.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu xây dựng chương trình hoạt động của Hiệp hội. Bà Thanh Tâm, Trưởng ban Kết nối và Phát triển hội viên nhấn mạnh, việc thành lập Câu lạc bộ Văn hóa Doanh nghiệp như ở Thành phố Hồ Chí Minh là một mô hình tích cực, cần nhân rộng ra nhiều địa phương khác, hoặc tổ chức các diễn đàn như: “Doanh nghiệp với các hoạt động văn hóa dân tộc” sẽ rất thiết thực.

Ông Nguyễn Mạnh Thản, Phó Chủ tịch Hiệp hội nêu rõ, trước hết cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các chủ doanh nghiệp, việc vận dụng Bộ Tiêu chí vào hoạt động của doanh nghiệp cần thiết thực. Văn hoá là cốt lõi, nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp và xây dựng văn hóa sống của mỗi con người, mỗi tập thể. Cần hiểu văn hóa là rất cụ thể, rất gần gũi, từ người kinh doanh cá thể đến doanh nghiệp lớn đều thể hiện rõ trên nhiều cấp độ khác nhau. Việc công nhận doanh nghiệp văn hóa phải làm rõ được giá trị xây dựng văn hóa của từng doanh nghiệp. Diễn đàn là để nâng cao nhận thức, thống nhất nhận thức ở các cấp độ diễn đàn khác nhau nhưng rất cần diễn đàn tầm Quốc gia, việc tổ chức phải chuyên nghiệp, kinh phí sẽ xã hội hoá… điều này rất khó, nhưng cần phân công nhiệm vụ cụ thể để phối hợp thực hiện. Hiệp hội giữ vai trò là cánh tay nối dài để liên kết tổ chức ở quy mô rộng và có chiều sâu.

Sau nhiều ý kiến thảo luận, ông Hồ Anh Tuấn kết luận và nhấn mạnh: VHDN – VHKD, điều cốt lõi là phải thượng tôn pháp luật, phải đề cao đạo đức kinh doanh và coi trọng mối quan hệ giữa người tiêu dùng với chất lượng sản phẩm… Bộ Tiêu chí VHKD sẽ được ban hành và triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc, trên cơ sở nhiệm vụ của từng lãnh đạo và các đơn vị thuộc Hiệp hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động và được thông qua, cần tổ chức thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ để đạt hiệu quả thiết thực.

Quang Minh

 

14:56:34 09-04-GMT+0700

Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm 2021, đưa “Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” và Bộ Tiêu chí Văn hoá Kinh doanh Việt Nam vào hoạt động thưc tiễn, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ triển khai […]

Đối tác của chúng tôi