Sự kiện - chuyên đề:

Làm sao cho người dân hiểu sâu sắc BHXH, BHYT

VHDN: Vừa qua, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan của BHXH Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông năm 2021. Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị cũng như toàn ngành phải làm cho người dân hiểu sâu sắc chính sách BHXH, BHYT. Muốn vậy, công tác truyền thông phải đa dạng, đúng quy định pháp luật và định hướng của ngành.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc Trung tâm Truyền thông cho biết, ngày 29/12/2020, Trung tâm đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 4217/ KH-BHXH về việc triển khai nhiệm vụ gửi các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân. Đến nay, 100% BHXH tỉnh, thành phố đã hoàn thành xong việc xây dựng kế hoạch truyền thông tại địa phương.

Theo đó, toàn ngành sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người SDLĐ, NLĐ và người dân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Các đơn vị sẽ cụ thể hóa thành các hoạt động truyền thông phù hợp với đặc thù của địa phương; tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, chú trọng đổi mới, đa dạng hóa công tác truyền thông, kết hợp giữa các hình thức truyền thống với các hình thức truyền thông mới, truyền thông số, truyền thông đa phương tiện; đáp ứng nhu cầu, thị hiếu, đảm bảo tiện ích, thiết thực cho người dân ở mọi lứa tuổi, phù hợp với đặc thù kinh tế-xã hội từng địa phương, văn hóa truyền thống, tâm lý, thói quen của người dân. Từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT…

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch thông tin, truyền thông trong thời gian qua; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, việc xây dựng, triển khai Kế hoạch số 4217/KH-BHXH về công tác thông tin, truyền thông phải được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trong toàn ngành. Các sản phẩm đa dạng về hình thức, nhưng phải phân theo từng nhóm cụ thể. Việc triển khai các hình thức như truyền thông thường xuyên, truyền thông theo kế hoạch cần được vận dụng linh hoạt, đúng theo quy định của pháp luật.

Ngọc Châu

09:59:24 11-03-2021

VHDN: Vừa qua, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan của BHXH Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông năm 2021. Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn […]

Đối tác của chúng tôi