Sự kiện - chuyên đề:

Nga Sơn(Thanh Hóa): Phấn đấu trở thành huyện khá của tỉnh

VHDN: Năm 2010, bước vào xây dựng nông thôn mới, huyện Nga Sơn gặp rất nhiều khó khăn,bình quân tiêu chí nông thôn mới của huyện mới đạt 5,3 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân đầu người chỉ 11,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo tới 24,23%, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, hạn chế.

Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nhờ phát huy nội lực và tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, diện mạo miền quê Nga Sơn đã thay đổi mạnh mẽ, cùng với đó đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,14%, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong 10 năm qua, tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới toàn huyện đạt trên 8.000 tỷ đồng. Trong đó có một phần không nhỏ được huy động từ Nhân dân, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Cùng với đó, người dân còn tự nguyện đóng góp nhiều ngày công lao động, hàng nghìn m2 đất để xây dựng các công trình giao thông, phúc lợi xã hội. Nhờ đó, các công trình hạ tầng cơ sở như: trường học, công sở, nhà văn hóa, đường giao thông v.v… đã được đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế – xã hội, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Từ những thành tích đã đạt được, trong buổi lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vừa qua, Nga Sơn đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Phát huy thành quả xây dựng nông thôn mới, Nga Sơn đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đưa huyện nhà sớm trở thành địa phương khá của tỉnh.

Phương Giang

10:48:09 10-03-GMT+0700

VHDN: Năm 2010, bước vào xây dựng nông thôn mới, huyện Nga Sơn gặp rất nhiều khó khăn,bình quân tiêu chí nông thôn mới của huyện mới đạt 5,3 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân đầu người chỉ 11,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo tới 24,23%, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, […]

Đối tác của chúng tôi