Sự kiện - chuyên đề:

Nghệ An: Thành lập mới 29 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

VHDN: Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Nghệ An có 11.120 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó số doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 99,7%.

Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Chế biến Nông sản Hoa Sơn huyện Anh Sơn.

Ngày 8/2/2014, Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Đề án 5155 về “Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2014- 2020”. Sau 4 năm thực hiện Đề án, đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 625 quần chúng vào Đảng, thành lập 29 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong số này, có 576 đảng viên và 24 tổ chức đảng thuộc phạm vi đề án đối với doanh nghiệp có 30 lao động trở lên.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 5155 của tỉnh diễn ra ngày 6/6/2018 đã đánh giá, kết quả phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở các huyện, thành, thị ủy đa số chưa đạt chỉ tiêu mà đề án đề ra. Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An- ông Nguyễn Văn Thông, thời gian tới cần tăng cường bám cơ sở, kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động; tiếp tục có những đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng phù hợp với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Để thực hiện được yêu cầu và nhiệm vụ trên, cấp ủy Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để kết nạp đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó cần phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm, củng cố, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng, công đoàn và đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đã được thành lập; vận động thành lập chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên tại những nơi đã có đủ đảng viên, đoàn viên. Đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác, kiểm tra giám sát tại cơ sở; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Tin, ảnh: XUÂN THỐNG

Chia sẻ
09:09:36 07-06-2018

VHDN: Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Nghệ An có 11.120 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó số doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 99,7%. Ngày 8/2/2014, Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Đề án 5155 về “Phát triển đảng viên, tổ […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi