Sự kiện - chuyên đề:

Nhiều đơn vị ở Quảng Bình không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định

VHDN: Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm rà soát những đơn vị sự nghiệp công lập chưa đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần.

Theo ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Hiện nay tại tỉnh Quảng Bình có 5 đơn vị gồm Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng huyện Lệ Thủy, Trung tâm Tư vấn xây dựng huyện Tuyên Hóa, Ban Quản lý chợ Đồng Hới đề nghị được cổ phần hóa nhưng  không đủ điều kiện.

Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đang xét duyệt cổ phần hóa.

Trong khi đó, tại Công văn số 1786 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2020 thực hiện chuyển thành Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần.

Các đơn vị như Ban Quản lý chợ Đồng Hới cần tham khảo bổ sung mô hình có hiệu quả ở các tỉnh và thực hiện những hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện. Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng còn vướng mắc trong triển khai thủ tục pháp lý, điều kiện cổ phần hóa, sự phản đối của người dân, khuyến nghị của UNESCO, nên đề nghị UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm dừng cổ phần hóa đến năm 2025.

Riêng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đang triển khai thực hiện cổ phần hóa, qua đó, UBND tỉnh yêu cầu trung tâm này tiếp tục rà soát, chủ động thực hiện nội dung công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ

Tại buổi làm việc, các đơn vị là Trung tâm Tư vấn thiết kế huyện Lệ Thủy và Trung tâm Tư vấn xây dựng huyện Tuyên Hóa không đáp ứng điều kiện cổ phần hóa theo quy định nên đề nghị UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho dừng cổ phần hóa.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đang triển khai thực hiện cổ phần hóa.

UBND Quảng Bình cũng thống nhất đưa ra khỏi danh sách thực hiện cổ phần hóa đối với Trung tâm Tư vấn thiết kế huyện Lệ Thủy và Trung tâm Tư vấn xây dựng huyện Tuyên Hóa.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cho rằng, trách nhiệm thuộc về các sở, ngành, địa phương và các đơn vị chưa thực hiện chặt chẻ dẫn đến tiến độ chậm, một số đơn vị chưa đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi theo quy định của Chính phủ và yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà roát, đăng ký danh sách đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh để đăng ký với Chính phủ vào cuối quý IV/2021.

 

Xuân Hiển

09:15:56 21-08-2021

VHDN: Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm rà soát những đơn vị sự nghiệp công lập chưa đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần. Theo ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình […]

Đối tác của chúng tôi