Sự kiện - chuyên đề:

Phát huy truyền thống xứ Nghệ, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững

Từ ngày 16/10 đến 18/10, tại TP. Vinh sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trước thềm Đại hội, VHDNVN đã có cuộc phỏng vấn ông Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý – Ảnh: Xuân Thống.

 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020, Nghệ An đã đạt được những kết quả nổi bật nào, thưa ông?

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Cụ thể đã hoàn thành và vượt mức 24/35 chỉ tiêu chủ yếu; kinh tế phát triển khá nhanh, toàn diện, theo hướng bền vững, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân (GRDP) trong 5 năm là 7,20%; GRDP đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44,01 triệu đồng, tăng gần gấp 1,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp phát triển ở mức cao và chuyển biến theo hướng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả.

Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Số xã, huyện đạt tiêu chí nông thôn mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và cao hơn mức bình quân cả nước. Đến tháng 9/2020, toàn tỉnh có 674 thôn/bản, 246/411 xã và 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp ngày càng đồng bộ. Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại. Cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện ngày càng tốt hơn. Thủ tục hành chính được cắt giảm và đơn giản hóa; các cơ quan nhà nước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành. Kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính được quan tâm, tăng cường. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện rõ qua từng năm, hiện đứng thứ 18 cả nước.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả gì quan trọng và nổi bật, thưa ông?

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Trong 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tỉnh đạt được rất nhiều kết quả nổi bật. Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới cả nội dung và hình thức, gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/ TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Chăm lo xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, hệ thống chính trị đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập các đơn vị hành chính. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được chú trọng. Trong 5 năm qua đã kiểm tra 9.166 lượt tổ chức Đảng, 19.062 đảng viên; giám sát 10.058 lượt tổ chức Đảng, 13.101 lượt đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 4.297 đảng viên, 2.314 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh các thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh…

Mục tiêu đặt ra phấn đấu đến 2025, tỉnh Nghệ An có trên 30.000 doanh nghiệp. Ông có thể khái quát về tình hình và đóng góp của doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh?

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Tỉnh Nghệ An là địa phương có số lượng doanh nghiệp đứng thứ 10 cả nước và đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ. Đến nay, toàn tỉnh có 22.360 doanh nghiệp đăng ký, bình quân tăng 9,3%/năm, trong đó có 13.220 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp khoảng 48 – 50% tổng thu ngân sách toàn tỉnh, tạo việc làm cho trên 212.000 lao động. Tuy nhiên, 98% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình độ quản trị và công nghệ còn hạn chế, năng lực cạnh tranh còn yếu. Số lượng doanh nghiệp dẫn đầu, đóng vai trò thúc đẩy sự tăng trưởng của một số ngành, lĩnh vực còn khiêm tốn. Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất còn chiếm tỷ lệ thấp…

Nhiệm kỳ tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của BCH TW (khóa XII). Tăng cường công tác hỗ trợ, phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp; hưởng ứng và xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao. Cùng với đó, tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đề ra những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông?

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trao đổi với các đại biểu bên lề Kỳ họp HĐND tỉnh. Ảnh: Xuân Thống.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020- 2025 là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới, sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. BCH Đảng bộ tỉnh đã đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu. Để cụ thể hóa các chỉ tiêu trên, nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm:

– Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có tư duy đổi mới, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu với khó khăn, thách thức.

– Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế. Đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số và chính quyền số.

– Đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đầu tư xây dựng và phát triển các cơ sở y tế tại TP. Vinh trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao vùng Bắc Trung Bộ. Phát huy các giá trị văn hóa, phẩm chất con người Nghệ An, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp…

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Xuân Thống

Chia sẻ
08:23:42 10-10-2020

Từ ngày 16/10 đến 18/10, tại TP. Vinh sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trước thềm Đại hội, VHDNVN đã có cuộc phỏng vấn ông Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.  5 […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi