Sự kiện - chuyên đề:

Phòng tài chính kế toán điện lực Nghệ An đi đầu trong công tác xây dựng văn hóa

VHDN: Trong thời quan qua điện lực Nghệ An đã nỗ lực thực hiện công tác Văn hóa Doanh nghiệp và đạt được nhiều kết quả đáng nghi nhận. Trong đó phòng tài chính kế toán là một trong những điển hình của nghành điện lực Nghệ An nói riêng.

PV

16:24:24 13-12-2021

Đối tác của chúng tôi