Sự kiện - chuyên đề:

Sử dụng hiệu quả quỹ để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT

VHDN: Năm 2023, theo dự toán của Chính phủ, Hà Nội được giao chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) trên 20.101 tỷ đồng. Hết tháng 8/2023, Hà Nội đã phát sinh trên 7,6 triệu lượt KCB BHYT với chi phí từ quỹ KCB BHYT là 13.566 tỷ đồng. BHXH Hà Nội và Sở Y tế Thành phố phấn đấu sử dụng an toàn, hiệu quả quỹ BHYT, đảm bảo dự toán và quyền lợi người tham gia.

Đó là những thông tin ông Phan văn Mến – Giám đốc BHXH Hà Nội vừa cho biết tại Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 877 QĐ-TTg về việc giao dự toán chi KCB BHYT năm 2023; tình hình chi KCB BHYT và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm. Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tuyển – Trưởng phòng Giám định BHYT 1 cho biết, hiện nay, BHXH thành phố Hà Nội ký hợp đồng KCB BHYT với 188 cơ sở KCB với 719 điểm kết nối liên thông dữ liệu; có 145 công lập, 43 ngoài công lập; 25 tuyến Trung ương 48 tuyến tỉnh, 96 tuyến huyện (bao gồm Trạm y tế xã), 19 cơ sở y tế cơ quan, đơn vị, trường học. Tỷ lệ liên thông dữ liệu KCB BHYT đúng ngày của Hà Nội đạt 95,7 %.

Năm 2023, chi phí KCB BHYT theo dự toán Chính phủ giao cho Hà Nội là trên 20.101 tỷ đồng. Tính đến ngày 28/8/2023, phát sinh trên 7,6 triệu lượt KCB, chi phí KCB BHYT là 13.566 tỷ đồng, tỷ lệ sử dụng dự toán 67,5%. Bệnh nhân ngoại tỉnh có lượt KCB chiếm 15,6%, chi phí KCB BHYT chiếm 50,5%. Trong 7 tháng đầu năm 2023, BHXH TP đã phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT thực hiện thanh quyết toán, tạm ứng kinh phí KCB BHYT theo quy định; phối hợp giải quyết kịp thời vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT.

BHXH TP đã phân tích dữ liệu Hệ thống thông tin giám định, thông báo các chi phí gia tăng cho Sở Y tế, đồng thời thông tin đến cơ sở KCB để rà soát điều chỉnh; tổ chức thực hiện giám định chi phí KCB theo chuyên đề; kiểm tra, đánh giá việc chỉ định xét nghiệm, cận lâm sàng, chỉ định vào điều trị nội trú điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Hưng đề nghị các cơ sở KCB thực hiện đúng quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật. Số liệu 7 tháng cho thấy số chi cho bệnh nhân ngoại tỉnh cao, chiếm trên 50% tổng chi.Yêu cầu các bệnh viện xây dựng quy trình KCB, ghi chép đầy đủ hồ sơ KCB, tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số, đẩy dữ liệu theo đúng quy định. Sở Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với BHXH đảm bảo Quỹ BHYT sử dụng hiệu quả, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia.

Giám đốc BHXH TP Hà Nội Phan Văn Mến cho biết, trong thời gian qua, việc giao dự toán KCB BHYT đã giúp các cơ sở y tế trên địa bàn nắm chắc nguồn quỹ của mình, từ đó chủ động điều tiết, cân đối để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT và sử dụng nguồn Quỹ KCB BHYT tiết kiệm, hiệu quả. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND TP về việc thực hiện dự toán chi phí KCB BHYT năm 2023 theo Quyết định 877/QĐ-TTg. Căn cứ số dự kiến chi KCB BHYT được giao năm 2023, cơ sở KCB có trách nhiệm quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. Đồng thời, có các giải pháp cụ thể, quyết liệt kiểm soát chi phí KCB BHYT năm 2023; rà soát tình hình chi phí hàng tuần để điều hành hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc chỉ định thuốc, dịch vụ y tế, vật tư y tế, chỉ định điều trị nội trú trong KCB BHYT đảm bảo theo đúng quy chế chuyên môn và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cơ sở KCB thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế, chỉ định điều trị nội trú…, các cơ sở KCB có các chỉ số cao hơn bình quân chung phải thực hiện rà soát, giảm chi phí KCB bình quân…

Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 9/2023

(Ngọc Châu)

11:08:40 09-09-2023

VHDN: Năm 2023, theo dự toán của Chính phủ, Hà Nội được giao chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) trên 20.101 tỷ đồng. Hết tháng 8/2023, Hà Nội đã phát sinh trên 7,6 triệu lượt KCB BHYT với chi phí từ quỹ KCB BHYT là 13.566 tỷ đồng. BHXH Hà Nội […]

Đối tác của chúng tôi