Sự kiện - chuyên đề:

Tuần tra song phương khu vực Biên giới phía Đông Bắc

VHDN: Ngày 16/07/2019, tại mũi Sa Vĩ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây, Trung Quốc đã tiến hành tuần tra song phương. Hai bên đã tiến hành triển khai tuần tra trên đoạn biên giới từ mốc 1377, 1378 đến giới điểm 62 (khu vực cửa sông Bắc Luân) ngay sau lễ ra quân.

Bộ đội biên phòng hai nước thực hiên tuần tra trên biển.

Qua quá trình tuần tra song phương, hai đơn vị báo cáo các cột mốc 1377, 1378 còn nguyên vẹn, đúng vị trí pháp lý; đồng thời cũng đã tiến hành kiểm tra thực địa hoạt động nuôi hà dây ở khu vực cửa sông biên giới Bắc Luân của ngư dân hai bên biên giới; phối hợp tuần tra, kiểm soát, duy trì an ninh trật tự cửa sông biên giới Bắc Luân và không phát hiện các dấu hiệu vi phạm hay các hành vi khác đáng chú ý.

Bên cạnh đó, hai bên cũng kết hợp thực hiện tuyên truyền, giáo dục và quản lý chặt chẽ cư dân biên giới; đảm bảo kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý có hiệu quả, thỏa đáng các hoạt động vi phạm trên biên giới đất liền và trên biển.

Cột mốc biên giới số 1378.

Kết thúc buổi tuần tra, hai đơn vị đã ký biên bản tuần tra và thống nhất thời gian tới tiếp tục phối hợp thường xuyên hơn nữa trong quản lý và bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới, cửa khẩu trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực tàu thuyền đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân và các thỏa thuận song phương hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã ký kết.

Hai đơn vị thực hiện ký kết biên bản tuần tra song phương.

Qua đó giúp Bộ đội Biên phòng hai nước kịp thời trao đổi, thông báo cho nhau tình hình liên quan đến công tác quản lý biên giới của hai bên, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố nền tảng hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước, giúp cho mối quan hệ hợp tác an ninh giữa thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với địa khu Quảng Tây cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc ngày càng phát triển.

Hồ Hữu Đức

12:03:45 19-07-GMT+0700

VHDN: Ngày 16/07/2019, tại mũi Sa Vĩ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây, Trung Quốc đã tiến hành tuần tra song phương. Hai bên đã tiến hành triển khai tuần tra trên đoạn biên giới từ […]

Đối tác của chúng tôi