Sự kiện - chuyên đề:

Vừa đảm bảo phục vụ ASXH, vừa phòng chống dịc hiệu quả

VHDN: Hội nghị sẽ tập trung vào phân tích thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu chính, qua đó đưa ra được những giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, toàn ngành triển khai nhiệm vụ phải gắn liền với phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tại Hội nghị giao ban cơ quan tháng 5/2021.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Nỗ lực vượt bậc

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã tiếp tục tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, việc làm của NLĐ. Do đó, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành trong những tháng đầu năm 2021, đặc biệt là công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Tính đến ngày 6/5, số người tham gia BHXH đạt trên 16 triệu người (đạt 32,17% LLLĐ trong độ tuổi); trong đó, gần 15 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, giảm trên 81.000 người so với cuối năm năm 2020; trên 1,1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, giảm trên 16.000 người so với hết năm 2020. Toàn quốc có trên 87 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,44% dân số; giảm 220.000 người so với cuối năm 2020. Mặc dù chỉ số phát triển đối tượng chưa đạt như kỳ vọng, nhưng vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Số thu BHXH, BH thất nghiệp, BHYT tăng 7,55%; tỷ lệ nợ trên số phải thu giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, số người đề nghị hưởng BHXH một lần vẫn có chiều hướng gia tăng. Tính đến hết tháng 4/2021 toàn quốc giải quyết cho 365.940 người hưởng trợ cấp một lần, tăng 70.534 người so với cùng kỳ năm trước.

Nhưng số người hưởng ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK giảm, nguyên nhân chủ yếu là ngành BHXH đã tăng cường ứng dụng CNTT, thực hiện tốt việc đối soát dữ liệu nên hạn chế tình trạng lợi dụng, trục lợi chế độ, chính sách.

Đảm bảo quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT

Chia sẻ những kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm, Giám đốc BHXH TP.Hà Nội Nguyễn Đức Hoà cho biết, 6 tháng cuối năm, BHXH TP sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, sẽ thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ nợ, giải quyết quyền lợi NLĐ; thực hiện tốt việc giao dự toán chi phí KCB BHYT năm 2021 đảm bảo quyền lợi người tham gia; tăng số lượng người cài đặt ứng dụng VssID…

Tại Hội nghị, các Phó Tổng Giám đốc cũng đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể từng lĩnh vực, trong đó, lưu ý một số vấn đề trọng tâm như: Đẩy mạnh truyền thông những nội dung liên quan đến sửa Luật BHXH, BHYT, Luật Thanh tra. Xây dựng các giải pháp đột phát trong phát triển đối tượng tham gia, đặc biệt là BHXH tự nguyện. Thay đổi tư duy từ hành chính sang phục vụ một cách chuyên nghiệp. Kịp thời biểu dương các mô hình, cá nhân, tập thể có cách làm hay, sáng tạo trong phát triển đối tượng tham gia. Đảm bảo tốt quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Nhấn mạnh những khó khăn chung, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhận định, dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp đã tạo áp lực cho việc thực hiện nhiệm vụ của ngành. Vì vậy, bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định, phải theo dõi sát tình hình thực tế để có đề xuất, tạo điều kiện tối đa hỗ trợ người dân trong việc thụ hưởng quyền lợi, nhất là KCB BHYT. Từ nay đến cuối năm, Chính phủ dự báo còn nhiều khó khăn do dịch bệnh, độ trễ của DN; nhiều chính sách mới được triển khai, thực hiện, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Tổng Giám đốc yêu cầu, các đơn vị thực hiện rà soát xây dựng các quy trình cho từng nhiệm vụ cụ thể; rà soát, tổng hợp báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời. Tiếp tục đổi mới tư duy, cách thức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thay đổi tư duy nhận thức của cán bộ BHXH trong việc tuyên truyền, vận động thuyết phục người dân tham gia BHXH góp phần chung tay đảm bảo ASXH cho Nhân dân, đặc biệt đối với những nhóm người yếu thế. BHXH các địa phương tiếp tục đôn đốc, tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND cấp quận, huyện nhanh chóng thành lập các BCĐ về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, thành lập các BCĐ đến cấp xã. Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo quận, huyện tiếp tục rà soát nhằm xây dựng kho dữ liệu về đối tượng chưa tham gia BHXH, BHYT. Đối với những địa phương đã có cảnh báo về việc gia tăng chi phí KCB BHYT thì phải có tổng hợp, báo cáo, đồng thời đưa ra được các giải pháp khắc phục cụ thể nhằm vừa đảm bảo quyền lợi của Nhân dân vừa đảm bảo cân đối quỹ KCB… BHXH địa phương cần tập trung nhân lực rà soát dữ liệu của người tham gia BHXH, BHYT trên ứng dụng VssID nhằm đảm bảo dữ liệu được chuẩn hoá và đầy đủ.

Khẳng định BHXH Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh lưu ý, việc sửa đổi Luật BHYT, BHXH, Thanh tra đang là cơ hội, yêu cầu chính đáng để BHXH Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với vai trò là cơ quan thực hiện, những gì đã làm cần phải được đánh giá, tổng kết, cần chủ động tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo ASXH”

Phạm Ngọc

 

 

10:11:34 16-05-GMT+0700

VHDN: Hội nghị sẽ tập trung vào phân tích thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu chính, qua đó đưa ra được những giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, toàn ngành triển khai nhiệm vụ […]

Đối tác của chúng tôi