Sự kiện - chuyên đề:

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trả lời về 350.000 tỉ đồng ‘chấn hưng văn hóa’

Phát biểu tại tổ ngày 24-10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, 350.000 tỉ đồng được tổng hợp từ các địa phương. Đây là số khái quát, còn phải lượng hóa cụ thể trong ngân sách từng giai đoạn từ 2025 – 2035.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Nguyễn Văn Hùng, Đảng, Nhà nước đã giao Bộ là cơ quan chủ trì xây dựng cho được Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025 – 2035.

Sau khi có nghị quyết từ Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, Bộ đã tổ chức hai hội thảo với sự tham dự của 63 địa phương, bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

nguyen-manh-hung.jpg

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Nguyễn Văn Hùng

Chương trình mục tiêu quốc gia sau đó được xây dựng bám sát Luật Đầu tư công.

Về con số 350.000 tỉ đồng, theo ông Hùng, được tổng hợp từ các địa phương và đây là con số khái quát, còn phải lượng hóa cụ thể trong ngân sách theo từng giai đoạn để tính toán.

“Nhiều khi không hiểu, chưa có thông tin đầy đủ sẽ đặt câu hỏi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm gì mà cần 350.000 tỉ đồng, trong lúc đất nước còn khó khăn lấy đâu ra? Tôi nói rõ, số tiền này không phải lấy cho Bộ”, ông Hùng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhìn nhận, nếu chỉ nghe đến số tiền của chương trình và giật mình mà chưa tìm hiểu đề án sẽ rất khó.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bộ sẽ nghiêm túc, cầu thị tiếp thu tất cả ý kiến hợp lý cho chương trình, kể cả những ý kiến khó nghe hoặc hiểu không đúng, bởi họ yêu quý thì mới góp ý”, ông Hùng nêu rõ.

Theo Bộ trưởng, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa chủ yếu đi vào công tác xây dựng môi trường văn hóa, tôn tạo bảo tồn phát huy các di sản, từ đó làm nơi để quảng bá văn hóa, bao gồm nguồn lực của Nhà nước và của xã hội. Ông lấy ví dụ, cả nước có 128 di tích đặc biệt quốc gia. Nhiều di tích ở địa phương bị xuống cấp và hỏng nhưng chưa được quan tâm, bởi nguồn lực ở địa phương còn có hạn.

Các di tích này cần được chăm lo và đó là các di tích lịch sử cách mạng, vì thế rất cần để đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia. Mục tiêu nữa mà Bộ trưởng đề cập đến là phải bảo tồn các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc như tuồng, chèo, cải lương… Đồng thời, cũng cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế về văn hóa để quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Nguồn: Báo Công lý

Chia sẻ
08:24:31 25-10-2023

Phát biểu tại tổ ngày 24-10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, 350.000 tỉ đồng được tổng hợp từ các địa phương. Đây là số khái quát, còn phải lượng hóa cụ thể trong ngân sách từng giai đoạn từ 2025 – 2035. Theo Bộ trưởng […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi