Sự kiện - chuyên đề:

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng

VHDN: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei, tỉnh Kon Tum  được thành lập theo quyết định số 22/QĐ-CT năm 1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; Quyết định số 1192/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei.

Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng khoảng 22.000 ha trải dài trên địa bàn 10 xã, phần lớn diện tích là đồi núi, chia cắt mạnh, địa hình hiểm trở, đời sống của người dân trong khu vực còn nhiều khó khăn nên Công ty phải đối mặt với không ít thách thức. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của UBND tỉnh Kon Tum, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp ủy, chính quyền huyện Đăk Glei cùng sự chung sức, đồng lòng của tập thể, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chủ trương đóng cửa rừng, phải chuyển từ nhiệm vụ khai thác sang trồng và kinh doanh rừng, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei đã nỗ lực vươn lên tổ chức lại sản xuất, thực hiện bảo đảm chiến lược trồng, bảo vệ và kinh doanh rừng bền vững,.

Nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, Công ty đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật; xây dựng các trạm, chốt quản lý bảo vệ rừng và PCCCR sát chân rừng và ngay các ngõ ra vào rừng, bố trí cán bộ, nhân viên túc trực tại các trạm, chốt đảm bảo 24/24 giờ kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết…

Chi bộ, Ban Giám đốc Công ty luôn đề ra những kế hoạch, hướng đi, quyết định đúng đắn, giúp Công ty đứng vững trước mọi thử thách và đạt những kết quả tích cực; Công đoàn, Chi đoàn Công ty luôn thể hiện tốt vai trò chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên. Các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng đi vào thực chất, tạo động lực mạnh mẽ cho mỗi cá nhân, tập thể trong công tác được giao.

PV

08:19:07 15-11-GMT+0700

VHDN: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei, tỉnh Kon Tum  được thành lập theo quyết định số 22/QĐ-CT năm 1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; Quyết định số 1192/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm […]

Đối tác của chúng tôi