Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Anh Sơn xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả sau 3 năm thực hiện chỉ thị 05

VHDN: Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Sơn sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều điển hình, nhiều tấm gương tiêu biểu góp phần thực hiện thắng lợi một số mục tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra.

Bằng nhiều giải pháp tập trung chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW gắn với mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trên địa bàn huyện Anh Sơn xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, cách làm theo có hiệu quả. Nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nêu cao trách nhiệm, thực hiện cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Tiêu biểu như Đảng bộ UBND huyện thực hiện “Đẩy mạnh cải cách hành chính, không ngừng đáp ứng nhu cầu người dân và doanh nghiệp”; Đảng bộ cơ quan Huyện ủy với tinh thần “Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác”…

Kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Anh Sơn, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên; ý thức học tập, trách nhiệm công việc, đoàn kết nội bộ được tăng cường; việc xây dựng các chi bộ, đảng bộ TSVM được chú trọng; quy chế dân chủ ngày càng được phát huy; Đội ngũ cán bộ luôn chú trọng trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức thái độ phục vụ nhân dân, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhờ đó kinh tế huyện nhà những năm qua đạt nhiều kết quả đáng khích lệ: Năm 2018, tốc độ tăng trưởng đạt 10,13%; giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/ năm; thu ngân sách tăng 31,3% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Công tác thu hút đầu tư triển khai ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, với nhiều dự án có quy mô lớn và vận động được nhiều nhà đầu tư có tiềm lực mạnh. Kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đạt kết quả quan trọng làm cho diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Ban thường vụ Huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đưa Chỉ thị 05 vào đời sống, tạo sức lan tỏa rộng khắp, thành phong trào hành động cách mạng của các cấp ủy Đảng trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương và quần chúng nhân dân, gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, những cách làm mới, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, củng cố niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng cũng như kiên định con đường cách mạng mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Phạm Bá

16:00:44 12-07-2019

VHDN: Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Sơn sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều điển hình, nhiều tấm gương tiêu biểu góp phần thực […]

Đối tác của chúng tôi