Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Vĩnh Lợi: Tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao

VHDN: Với quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên, một trong những mục tiêu chiến lược được Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi quyết tâm thực hiện từ nay đến năm 2025 là tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, giá trị sản phẩm tăng và phát triển bền vững. Đồng thời, đầu tư xây dựng thị trấn Châu Hưng xứng tầm là trung tâm kinh tế – chính trị và huy động mọi nguồn lực đưa Vĩnh Lợi trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Nông dân huyện Vĩnh Lợi tham gia xây dựng lộ giao thông góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tập trung tái cơ cấu nền kinh tế trên cơ sở phát huy thế mạnh từ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao làm nền tảng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Khai thác lợi thế về vị trí địa lý để phát triển hạ tầng kho bãi, dịch vụ vận chuyển hàng hóa và thương mại.

Theo đó, huyện sẽ quy hoạch lại vùng sản xuất chuyên canh để phát triển kinh tế nông thôn, nhân rộng các mô hình hợp tác sản xuất có hiệu quả. Quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao gắn với xây dựng cánh đồng lớn, vùng sản xuất hai vụ lúa (nhất là lúa Tài Nguyên), một vụ màu ở các xã Châu Hưng A, Hưng Hội, Hưng Thành, thị trấn Châu Hưng và một phần diện tích ở xã Châu Thới. Nâng cao hiệu quả mô hình nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp. Khuyến khích người dân tận dụng đất trống, cải tạo vườn tạp để trồng màu ở các xã Hưng Hội, Châu Hưng A, Châu Thới; xây dựng vùng rau màu an toàn ở xã Hưng Hội, Hưng Thành, Châu Hưng A. Giữ vững ổn định diện tích các vùng sản xuất lúa, vùng sản xuất lúa tôm và vùng chuyên tôm; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là mô hình trồng lúa cải tiến, mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Song song đó, huyện sẽ đẩy mạnh các liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm và ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi – thủy nông nội đồng phục vụ sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các ô đê bao thủy lợi khép kín. Đầu tư hoàn thiện hệ thống cống và trạm bơm điện phục vụ cho sản xuất. Đồng thời, đổi mới mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đột phá chiến lược gắn với cánh đồng lớn khép kín, sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, theo chuỗi giá trị; phát triển toàn diện trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo quy hoạch; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông sản đặc trưng của Vĩnh Lợi và phấn đấu mỗi xã có ít nhất một sản phẩm đặc trưng.

Nông dân huyện Vĩnh Lợi trúng mùa lúa.

Đặc biệt, tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện gắn với khai thác có hiệu quả các tiềm năng theo hướng nhanh, bền vững; bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa và các giá trị văn hóa đặc sắc của huyện. Tăng cường hoạt động giới thiệu, quảng bá về tiềm năng du lịch. Chủ động kết nối với các tuyến du lịch của tỉnh để khai thác có hiệu quả tiềm năng của huyện.

Một mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng khác là Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi sẽ tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật để tạo động lực phát triển kinh tế và tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các nguồn lực trong, ngoài tỉnh cho tăng trưởng. Cụ thể huyện sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, lưới điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Cũng như, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho việc mở rộng không gian đô thị ở Vĩnh Hưng. Sớm hoàn thành quy hoạch hạ tầng kho bãi và dịch vụ ở thị trấn Châu Hưng và xã Long Thạnh. Đầu tư các tuyến đường vành đai, xương cá đi qua vùng lõi như:

Xẻo Lá – Hưng Thiện, Cái Dầy – Nhà Thờ… Tích cực mở rộng các kênh thông tin, tìm kiếm thị trường cho nông sản và các sản phẩm có thế mạnh của huyện. Quảng bá, giới thiệu rộng rãi các nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm đặc trưng của từng xã. Thực hiện xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh thương mại, các khu du lịch, các lĩnh vực mà huyện có thế mạnh. Hoàn thiện hệ thống chợ trung tâm xã. Kêu gọi đầu tư khu đô thị mới ở trung tâm các xã và thị trấn Châu Hưng gắn với xây dựng nếp sống văn minh. Nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý đô thị để xứng tầm với vị trí là huyện cửa ngõ của tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong huyện với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại để cung ứng hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân…

Nông dân huyện Vĩnh Lợi thu hoạch rau màu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi lần thứ XII đã thành công tốt đẹp và mở ra một giai đoạn mới cho Vĩnh Lợi bứt bá. Với quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, Vĩnh Lợi sẽ phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, nêu cao tinh thần tự chủ, sáng tạo, huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để xây dựng huyện Vĩnh Lợi trở thành huyện nông thôn mới nâng cao có nền sản xuất nông nghiệp hiện đại mang lại nhiều giá trị gia tăng và chủ động hội nhập.

Bài & ảnh: TÚ ANH

 

 

09:48:50 10-09-2020

VHDN: Với quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên, một trong những mục tiêu chiến lược được Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi quyết tâm thực hiện từ nay đến năm 2025 là tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, giá trị sản phẩm tăng và phát triển bền vững. Đồng […]

Đối tác của chúng tôi