Sự kiện - chuyên đề:

Ngọc Sơn: Nỗ lực lớn trong 40 ngày cao diểm xây dựng nông thôn mới

VHDN: 40 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) diễn ra từ 20/7 đến ngày 30/8 tạo phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng giữa các địa phương trên địa bàn; làm tiền đề vững chắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tại xã Ngọc Sơn, BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện Thạch Hà tổ chức phát động 40 ngày thi đua cao điểm xây dựng NTM vào sáng 20/7.

Ngọc Sơn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đã đăng ký trong năm 2022 – củng cố, nâng cấp tiêu chí đã đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí về xã NTM nâng cao.

Phát động đợt thi đua cao điểm, đồng chí Nguyễn Văn Sáu – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà yêu cầu: Đợt ra quân phải được tổ chức rộng khắp trên địa bàn huyện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; quan tâm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện; ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện các tiêu chí khó, khối lượng còn lớn; thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ngành, tổ chức đoàn thể cấp huyện với cấp xã để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Với cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, sự đồng lòng, chủ động, tự giác thực hiện của người dân, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Thạch Hà nói chung, xã Ngọc Sơn nói riêng đã đạt được thành quả lớn, thay đổi bộ mặt nông thôn với nhiều dấu ấn đậm nét. Xã Ngọc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Những thành quả đạt được cùng với những bài học kinh nghiệm trong giai đoạn vừa qua là cơ sở, động lực để  xã Ngọc Sơn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với yêu cầu và mục tiêu cao hơn, đạt và vượt các mục tiêu, kế hoạch đề ra, xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu năm 2022.

Một góc trung tâm hành chính xã Ngọc Sơn.

Sau hơn 6 tháng triển khai, Ngọc Sơn đã đạt được khối lượng chỉ tiêu bước đầu như: bó vỉa hơn 2km đường Huyện lộ 1 (ĐH.101), lắp đặt 1km đường điện chiếu sáng đường ĐH.101 và 1 trạm biến áp tại Khe Giao 1. Ngoài ra, làm mới 434m và mở rộng hơn 1km đường giao thông ngõ xóm, trồng mới trên 300 cây bóng mát và 3km hàng rào xanh… Nhưng những phần việc đó so với khung kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, cấp ủy đảng, chính quyền cũng như người dân Ngọc Sơn cần tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao nhất thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Theo đó, phát động 40 ngày cao điểm xây dựng NTM nhằm tranh thủ tối đa sự hỗ trợ nguồn lực của cấp trên, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, phấn đấu kết thúc đợt phát động hoàn thành 80% khối lượng của các tiêu chí. Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm xây dựng NTM, các địa phương sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đã đăng ký trong năm 2022; củng cố, nâng cấp tiêu chí đã đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; củng cố tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước trong các khu dân cư; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, xây dựng mới 15 mô hình có doanh thu từ 300 triệu đồng trở lên, 3 mô hình mới ứng dụng công nghệ cao, xây dựng mới 6 sản phẩm OCOP. Cùng đó là phá bỏ tường rào, mở rộng 10,05 km đường giao thông; nâng cấp, mở rộng 26,2 km nền đường trục thôn, ngõ xóm. Để đạt được mục tiêu theo khung kế hoạch, Ngọc Sơn đề ra 8 nội dung với các phần việc cụ thể như: Thường xuyên kiểm tra, rà soát tình tình thực hiện và tổ chức giao ban thường kỳ để kịp thời đánh giá,  rút kinh nghiệm cũng như đề ra giải pháp; kết hợp giữa xây dựng NTM với bảo vệ và tạo dựng cảnh quan nông thôn, chú trọng hơn phong trào “5 không, 3 sạch”, huy động tối đa nguồn lực, nhân lực, vật lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đường GTNT, rãnh thoát nước trên địa bàn các thôn theo kế hoạch đăng ký…

Lâm Oanh

 

 

 

16:36:55 09-08-GMT+0700

VHDN: 40 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) diễn ra từ 20/7 đến ngày 30/8 tạo phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng giữa các địa phương trên địa bàn; làm tiền đề vững chắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí […]

Đối tác của chúng tôi