Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa: Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

TẠI KỲ HỌP, CÁC ĐẠI BIỂU THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA 32 NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRỌNG NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI.

VHDN: Sáng ngày (15/6/2020), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã họp kỳ thứ 12. Sau lời khai mạc của đồng chí Trịnh Văn Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Quyền -Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Đại dịch Covid-19 cùng với những diễn biến phức tạp của thời tiết đã tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, kinh tế xã hội của Thanh Hóa vẫn đạt được những kết quả tích cực: tỉnh đã kiểm soát tốt dịch Covid -19 và được xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp; tăng trưởng GRDP cao nhất khu vực Bắc Trung bộ, 6 tháng đầu năm ước đạt 3,7%, trong đó nông lâm thủy sản tăng 2,9%, công nghiệp xây dựng tăng 7,45%, dịch vụ giảm 1,66%, thuế sản phẩm tăng 1,98%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong đó ngành nông lâm thủy sản chiếm 14,28%, tăng 1,42%; công nghiệp xây dựng giảm 0,93%, chiếm 48,47%,; dịch vụ chiếm 27,09%, giảm 0,82%; thuế sản phẩm tăng 0,34%, chiếm 10,16%%… Đặc biệt, trong bối cảnh của đại dịch Covid -19 ảnh hưởng rất lớn đến các ngành, đơn vị sản xuất kinh doanh, nhưng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn nên nguồn thu ngân sách vẫn đạt 14.485 tỉ đồng, bằng 50% dự toán năm và tăng 4% so với cùng kỳ. Hoạt động đối ngoại, đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển. Đến ngày 12/6 toàn tỉnh đã thu hút 81 dự án đầu tư trực tiếp (có 10 dự án FDI) với tổng số vốn đầu tư đăng ký 7.845 tỷ đồng và 298,7 triệu USD; tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu  tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng mức đầu tư 2,4 tỉ USD và ký biên bản ghi nhớ đối với 15 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký là 12,3 tỉ USD.

Ông Nguyễn Văn Thi ( người ôm hoa đứng thứ 2 từ trai qua phải).

Vốn đầu tư phát triển huy động trong 6 tháng đầu năm ước đạt 62.841 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh quản lý đã được UBND tỉnh sớm có chi tiết phân bổ, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thuận lợi trong giải ngân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện; giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 4.312 tỷ đồng, bằng 49,3% kế hoạch, giải ngân đến ngày 5/6/2020 đạt 4991 tỷ đồng và là tỉnh đứng thứ 5 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng Thanh Hóa vẫn tập trung chỉ đạo Khối Doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động và phát triển. 6 tháng đầu năm, có 1.321 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đầu tư 14.256 tỉ đồng, tăng 2,2%  về doanh nghiệp và 24,2% về vốn so với cùng kỳ. Các lĩnh vực: Văn hóa-xã hội hoạt động tốt, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững. Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế yếu kém đó là: khu vực dịch vụ tăng trưởng âm so với cùng kỳ, một số chỉ tiêu ngành dịch vụ giảm, một số nguồn thu ngân sách giảm, nợ đọng thuế còn diễn ra, nhất là tiền nợ đọng sử dụng đất. Thiên tai dịch bệnh làm giảm năng suất cây trồng, vật nuôi, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nợ bảo hiểm xã hội gia tăng, công tác chi trả hỗ trợ người lao động gặp khó khăn…

Trong công tác điều hành, UBND tỉnh đã rất tích cực và nỗ lực, có trọng điểm từng vấn đề, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định, như: sự quyết liệt trong chỉ đạo chưa đồng bộ, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm ở một số ngành, địa phương…

Để phát huy những thành tựu đạt được và khắc phục khuyết điểm, hạn chế, UBND tỉnh nêu lên mục tiêu cụ thể trong 6 tháng cuối năm: phải đạt tốc độ tăng trưởng GRDP là 15,7% trở lên; sản lượng lương thực đạt 606,6 nghìn tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,44 tỉ USD; huy động vốn đầu tư đạt 94.159 tỉ đồng; thu ngân sách đạt 14.482 tỉ đồng; thêm 2 huyện, 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới  nâng cao; thành lập 1.679 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho 52.500 lao động…

UBND tỉnh cũng đã nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như: tiếp tục chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa cho đầu tư phát triển; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thu chi ngân sách; xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021 – 2025); tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân và người lao động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Thanh Hóa làm việc trong 2 ngày 16 và 17//6/2020 với 32 nội dung được đưa ra để các đại biểu nghe, thảo luận và thông qua. Cũng trong buổi sáng ngày đầu tiên của kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu kín, 100% bầu ông Nguyễn Văn Thi (48 tuổi) – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bài, ảnh Anh Minh

Chia sẻ
08:41:42 16-06-2020

VHDN: Sáng ngày (15/6/2020), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã họp kỳ thứ 12. Sau lời khai mạc của đồng chí Trịnh Văn Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Quyền -Phó Chủ tịch thường trực UBND […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi