Sự kiện - chuyên đề:

Văn phòng tư vấn bất động sản Giang Tới: Uy tín được khẳng định từ sự phồn vinh của khách hàng

VHDN: Giang Tới luôn trân trọng những giá trị đạo đức trong kinh doanh, đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho đối tác và khách hàng.

Với đội ngũ nhân viên được chọn lựa kỹ, không những có kiến thức sâu về bất động sản mà còn hoạt động theo nguyên tắc nghiêm ngặt của văn phòng như:

Phải cam kết bảo vệ và đề cao quyền lợi của khách hàng, phải lấy quyền lợi của khách hàng làm trọng; trung thực với khách hàng và những người liên quan trong quan hệ giao dịch; không được cố ý hướng dẫn khách hàng sai lầm về giá trị thị trường, các lợi ích không trực tiếp có trong giao dịch; thông báo rõ ràng khi làm đại diện cho cả hai bên trong một giao dịch và phải được sự đồng ý của họ; có trách nhiệm khuyến cáo khách hàng sự cần thiết được tư vấn pháp lý trước khi đưa ra các quyết định, hoặc khi có sự nghi vấn về hợp đồng; tuyệt đối bảo vệ bí mật về các thông tin do khách hàng cung cấp để không gây bất lợi cho khách hàng; có trách nhiệm chu đáo đối với tài sản của khách hàng do mình giữ hay quản lý; không được nhận bất cứ khoản thù lao hay ưu đãi về lợi ích nào khác ngoài các khoản đã được thoả thuận với khách hàng trong hợp đồng; không gợi ý cung cấp cho khách hàng các dịch vụ khác do mình có quyền lợi liên quan ở đó nhằm hưởng thù lao mà không thông báo công khai ngay từ đầu; chỉ được nhận thù lao từ một bên trong giao dịch. Nếu nhà môi giới bất động sản nhận thù lao cả hai bên hoặc bên thứ ba trở lên trong giao dịch thì phải được thoả thuận trong hợp đồng.

Đội ngũ nhân viên được lựa chọn với tiêu chí khắt khe của Giang Tới.

Xem khách hàng là những người mang lại thành công cho mình, Giang Tới đang ngày càng hoàn thiện hơn để khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường bất động sản Thanh Hóa. Giang Tới luôn tiếp thu, sáng tạo, thay đổi, để mang đến cho khách hàng sản phẩm bất động sản có chất lượng cao nhất.

Văn phòng Tư vấn bất động sản Giang Tới

Địa chỉ: phố 8, phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa.

Điện thoại: 0987007666 và 0987756389

Hoàng Dũng

15:22:28 13-06-2022

VHDN: Giang Tới luôn trân trọng những giá trị đạo đức trong kinh doanh, đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho đối tác và khách hàng. Với đội ngũ nhân viên được chọn lựa kỹ, không những có kiến thức sâu về bất động sản mà còn hoạt động theo nguyên tắc nghiêm […]

Đối tác của chúng tôi