Sự kiện - chuyên đề:

Vĩnh phúc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

VHDN:Qua 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang lại cho Vĩnh Phúc một diện mạo mới, kinh tế – xã hội của tỉnh cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Năm 2010, tỉnh Vĩnh Phúc bắt tay vào xây dựng NTM với xuất phát điểm rất thấp, chỉ có 14 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 80 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí, 18 xã đạt dưới 5 tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt 6,6 tiêu chí. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp, cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, nhân lực khu  vực nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn tuy được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn…

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay toàn tỉnh có 100% số xã (112/112 xã) đạt chuẩn NTM; 4/9 huyện, thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (5 địa phương còn lại đang được UBND tỉnh làm hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận đạt chuẩn). Diện mạo nông thôn Vĩnh Phúc thực sự đổi thay toàn diện, kinh tế nông nghiệp có sự chuyển biến rõ rệt, kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện.

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt hơn 38 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều còn 1,46%.

Trong 10 năm, Vĩnh Phúc đã huy động được hơn 13.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Trong đó, Trung ương hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 7.800 tỷ đồng, nguồn tín dụng hơn 3.200 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp gần 150 tỷ đồng và người dân đóng góp gần 635 tỷ đồng đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng KT-XH, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp cho người dân nông thôn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã đầu tư hơn 528km đường từ trung tâm xã đến đường huyện, 724km đường trục thôn, ngõ xóm, 716km đường trục chính nội đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,11%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng/người/năm.

Theo Ban Điều phối Chương trình xây dựng NTM của tỉnh, đến thời điểm này có thể khẳng định đây là chương trình thành công. NTM đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân, lôi cuốn họ hăng say, nhiệt huyết tham gia đóng góp sức người, sức của để xây dựng quê hương. Đặc biệt, từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước, đã chuyển sang chủ động, xác định rõ lợi ích và trách nhiệm của mình với cộng đồng, xác định được vai trò chủ thể của cộng đồng tự lựa chọn công trình, phần việc thiết thực, phù hợp để xây dựng NTM tại địa phương.

 

Tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định xây dựng NTM là chặng đường dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, trên cơ sở kết quả đạt được sau 10 năm đầu triển khai thực hiện chương trình, UBND tỉnh đã đề ra những mục tiêu và giải pháp cho chặng đường mới, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Trong thời gian tới, mục tiêu của tỉnh Vĩnh Phúc là tiếp tục duy trì, giữ vững kết quả đạt chuẩn NTM của giai đoạn trước, đẩy mạnh phát triển NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đảm bảo nông thôn phát triển ổn định và bền vững, dần tiến tới NTM giàu có, văn minh và hiện đại. Phấn đấu đến năm 2025, có 9/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn/ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 18 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 2 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu…

Để đạt mục tiêu này, giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Phúc sẽ dành hơn 6.800 tỷ đồng cho xây dựng NTM; đồng thời, chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư xây dựng NTM; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu và xã NTM kiểu mẫu.

Mai Hương

 

 

 

13:59:01 10-09-UTC

VHDN:Qua 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang lại cho Vĩnh Phúc một diện mạo mới, kinh tế – xã hội của tỉnh cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ. Năm 2010, tỉnh Vĩnh Phúc bắt tay vào xây dựng NTM với […]

-->

Đối tác của chúng tôi