Sự kiện - chuyên đề:

Yên Thành xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

VHDN: Về đích huyện nông thôn mới (NTM) trong năm 2020, huyện Yên Thành (Nghệ An) đang nỗ lực phấn đấu xây dựng để từng bước trở thành huyện NTM kiểu mẫu.

Huyện Yên Thành nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới.

Là huyện thuần nông, sản xuất quy mô nhỏ, manh mún, điểm xuất phát thấp, thu nhập bình quân đầu người/năm mới đạt 13,9 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 9,42%, số tiêu chí bình quân mới đạt 6,81 tiêu chí/xã, chưa có xã nào đạt chuẩn các tiêu chí nhóm hạ tầng kinh tế xã hội,… song Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Yên Thành đã đoàn kết, nỗ lực vươn lên và đạt được những kết quả tích cực.

Đến nay, huyện Yên Thành đã có bước phát triển khá toàn diện, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, đạt chuẩn. Thu nhập bình quân 47,51 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5%; chất lượng giáo dục, y tế, cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự được bảo đảm; người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất, tinh thần. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM đạt gần 5.500 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp gần 1.800 tỷ đồng… Toàn huyện có 38/38 xã đạt chuẩn NTM; huyện Yên Thành đã thực hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Yên Thành đã vinh dự được công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019 tại Quyết định 524/QĐ-TTg ngày 16-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Huyền Trang

 

08:50:59 25-01-UTC

VHDN: Về đích huyện nông thôn mới (NTM) trong năm 2020, huyện Yên Thành (Nghệ An) đang nỗ lực phấn đấu xây dựng để từng bước trở thành huyện NTM kiểu mẫu. Là huyện thuần nông, sản xuất quy mô nhỏ, manh mún, điểm xuất phát thấp, thu nhập bình quân đầu người/năm mới đạt 13,9 […]

Đối tác của chúng tôi