Sự kiện - chuyên đề:

Cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, dự kiến trình Quốc hội với lộ trình từ 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, không chỉ điều chỉnh tiền lương mà gắn với nâng cao chất lượng trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức…

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 16/10, tại Phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế – xã hội năm 2023, dự kiến năm 2024 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Gắn với vị trí việc làm, kỷ luật, k cương công vụ

Thảo luận về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, từ 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW không chỉ điều chỉnh tiền lương mà gắn với nâng cao chất lượng trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức. Hai nội dung điều chỉnh tiền lương gắn với vị trí việc làm kỉ luật, kỉ cương công vụ nên cần rà soát sắp xếp cán bộ, công chức để bảo đảm yêu cầu đề ra.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cải cách tiền lương phải gắn với vị trí việc làm, kỷ luật, kỷ cương công vụ

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cải cách tiền lương phải gắn với vị trí việc làm, kỷ luật, kỷ cương công vụ

“Những người thiếu tinh thần trách nhiệm, làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh phải có biện pháp xử lý. Thậm chí, với người vi phạm, yếu năng lực phải đưa ra khỏi bộ máy. Cái này cũng phải làm cả hai mặt chứ không chỉ cải cách tiền lương” – Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, một trong những nhiệm vụ quan trọng là năm 2024 tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Tuy nhiên, hiện một số địa phương đang chậm tiến độ thực hiện. Do đó, cần đôn đốc, đẩy mạnh, giám sát, quán triệt. Phải khẩn trương thực hiện thì mới sắp xếp được tổ chức bộ máy, vì quý I/2025 bắt đầu Đại hội Đảng bộ cấp xã, quý II là cấp huyện nên nếu không sắp xếp xong sẽ ảnh hưởng đến công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhiệm kỳ tới.

Đồng tình trong thực hiện cơ cấu cải cách tiền lương theo lộ trình, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị cần quan tâm đảm bảo phù hợp thu nhập cho cán bộ cơ sở giữa các ngành, lĩnh vực, tương ứng với trách nhiệm

Đồng tình trong thực hiện cơ cấu cải cách tiền lương theo lộ trình, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị cần quan tâm đảm bảo phù hợp thu nhập cho cán bộ cơ sở giữa các ngành, lĩnh vực, tương ứng với trách nhiệm

Đồng tình trong thực hiện cơ cấu cải cách tiền lương theo lộ trình, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị cần quan tâm đảm bảo phù hợp thu nhập cho cán bộ cơ sở giữa các ngành, lĩnh vực, tương ứng với trách nhiệm. Lương cán bộ cơ sở, thu nhập từ tiền lương phù hợp, tương đồng, tránh chỗ thu nhập cao, chỗ thu nhập thấp mà nhiệm vụ thực hiện như nhau. Ngoài ra, cần chú trọng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, trọng tâm là tạo sinh kế, hỗ trợ đất đai, nhà ở, giúp người dân có thu nhập ổn định, yên tâm với đời sống của mình.

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dự kiến, sau năm 2024, mỗi năm, mức lương sẽ tăng 5-7%

Trước đó, ngày 14/10, tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, do khó khăn bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 nên phải tạm dừng việc thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Trong khi chờ tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương, Quốc hội đã quyết định tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023 để góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định vấn đề tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27. Đến nay, nước ta đã chuẩn bị được khoảng 500.000 tỷ đồng cho công tác cải cách chính sách tiền lương theo nguyên tắc mức lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Dự kiến, sau năm 2024, mỗi năm, mức lương sẽ tăng 5-7% để tiến tới trong thời gian ngắn lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực sản xuất.

Từ nay đến thời điểm dự kiến thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương vào ngày 1/7/2024, các cơ quan hữu quan đang tập trung để hoàn thiện dự thảo chính sách, hệ thống thang bảng lương…

Theo Nghị quyết 27, một trong những điểm chính khi cải cách tiền lương là bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay. Thay vào đó, xây dựng chế độ tiền lương mới với cơ cấu như sau:

Lương cơ bản chiếm khoảng 70% và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương; bổ sung thêm quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm (không bao gồm phụ cấp).

Cũng tại thời điểm thực hiện cải cách tiền lương, thì tiền lương thấp nhất công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Giai đoạn sau năm 2024, Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh các mức lương trong các bảng lương tăng thêm để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP cho đến khi đạt mục tiêu của Nghị quyết 27. Đó là tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Như vậy, sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Nguồn: Báo Kinh tế & Đô thị

Chia sẻ
16:19:46 16-10-2023

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, dự kiến trình Quốc hội với lộ trình từ 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, không chỉ điều chỉnh tiền lương mà gắn với nâng cao chất lượng trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức… Sáng 16/10, tại Phiên […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi