Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa : Huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển

VHDN: Năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 17,15%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.325USD.

Ông Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại buổi họp báo.

Mặc dù bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh gây nên, nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn đạt khá toàn diện. Giá trị sản xuất toàn ngành đạt 28.199 tỷ đồng, tăng 2,27 % so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất ước đạt 126.027 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ nhiều khởi sắc. Thu ngân sách ước đạt 27.359 tỷ đồng, vượt 2,7% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực.

Đặc biệt trong năm 2019, đã thành lập mới 3250 doanh nghiệp, xếp thứ 7 của cả nước. Có 1.044 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 55,8% so với cùng kỳ; bình quân cả tỉnh ước đạt 42 doanh nghiệp/ vạn dân.

Điểm nổi bật của Thanh Hóa trong năm 2019 đó là môi trường đầu tư kinh doanh được tiếp tục cải thiện; hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế được tăng cường, huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, thực hiện kế hoạch đầu tư công có nhiều chuyển biến. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 3 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 9 bậc. Đến ngày 30/12/2019 đã thu hút được 210 dự án đầu tư trực tiếp (25 dự án FDI) với số vốn đăng ký 24. 850 tỷ đồng, tăng 16,2% và 344,3 triệu USD, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số nhà máy lớn như Thép Nghi Sơn, giết mổ chế biến gia cầm xuất khẩu Viet Avis, Bệnh viện ung bướu,…

Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao; chất lượng hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên môi trường có chuyển biến tích cực; chủ động kịp thời ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo và đạt kết quả quan trọng, đi đầu cả nước trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đã thực hiện sắp xếp 143 xã phường, thị trấn còn 63 đơn vị, giảm 76 đơn vị, (19%). Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thanh Hoá phát triển.

Tại buổi họp báo cuối năm do UBND tỉnh tổ chức, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo và trả lời thỏa đáng nhiều câu hỏi của các phóng viên về những hoạt động tích cực của tỉnh cũng như những yếu kém cần khắc phục trong năm 2020. Với kết quả đạt được trong năm 2019, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 12,5% trong năm 2020. Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng cảm ơn các cơ quan báo chí, các phóng viên đã tích cực tuyên truyền và đồng hành cùng Đảng bộ, nhân dân Thanh Hóa trong công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương.

Anh Minh

11:03:50 01-01-UTC

VHDN: Năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 17,15%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.325USD. Mặc dù bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, […]

Đối tác của chúng tôi