Sự kiện - chuyên đề:

Hôm nay, Quốc hội thảo luận cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng và chính sách tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế-xã hội

Hôm nay, thứ Tư, ngày 01/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; thí điểm cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng; chính sách tài khóa, tiền tệ của Chương trình phục hồi kinh tế-xã hội.

Nội dung làm việc cụ thể như sau:

Quốc hội dành cả ngày làm việc tại hội trường tiếp tục thảo luận các chương trình:

1) Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

2) Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

3) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

4) Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

5) Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

Chia sẻ
08:46:17 01-11-2023

Hôm nay, thứ Tư, ngày 01/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; thí điểm cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng; chính sách tài khóa, tiền tệ của Chương trình phục hồi kinh tế-xã hội. Nội dung làm việc cụ thể như sau: Quốc hội […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi